Pielęgniarki

Na czym polega praca pielęgniarki

Praca pielęgniarki jest również ułatwienie życia starszej osobie. Oczywiście polega na toalecie starszej osoby. Pomoc w przyjmowaniu posiłków, pilnowaniu godzin przyjmowania leków. Praca taka wiąże się ze wspólnymi spacerami, czytaniu książek. Bardzo często chory jest przykuty do łóżka i trzeba mu pomóc w podaniu basenu i przy wykonywaniu różnych czynności z którymi sobie nie radzi. Natomiast dłuższe relacje z chorym wpływa ze jesteśmy mu bardzo bliscy. Natomiast wysokość wynagrodzenia jet uzależniona od kwalifikacji, zakresu obowiązków, poziomu znajomości języka. N a wynagrodzenie składa się wiele czynników. Jeżeli dolegliwości chorego wymagają większych umiejętności wtedy wynagrodzenie jest wyższe. Pielęgniarka udziela pomocy chorym i potrzebującym. To zawodowa opiekunka chorych i asystentka lekarza w najrozmaitszych zabiegach zarówno w lecznictwie otwartym jak i zamkniętym. Wraz z rozwojem nauki, w tym i medycyny, stopniowo podnoszą się wymagania stawiane pielęgniarkom. Obecnie muszą wykazywać się coraz większą wiedzą medyczną, a w szczególności umiejętnością obsługi skomplikowanych urządzeń medycznych

Copyright @ 2010